ag亚洲国际

ag亚洲国际

胡黄连一两,山栀子二两去皮,入蜜半两,拌和,炒令彻焦,二味捣罗为末,用猪肠汁和,丸如梧桐子大。又金创血不止而痛者,亦单捣白芍药,末敷上,即止,良验。

谓犀角非胃药,则其测犀角何浅。根末将尽,一魁末发苗,小圆如乌梅者,黑三棱也。

故于吐下加一而字以折醒之。 安其生服炼法云∶芍药二种∶一者金芍药,二者木芍药。

又阶州出一种石盐,生山石中,不由煎炼,自然成盐,色甚明莹,彼人甚贵之,云即光明盐也。高五、六尺,叶如槐而狭长,枝上有刺。

又有一种马蹄决明,叶如茳芏,于形似马蹄,故得此名。邹氏又以金匮升麻鳖甲汤无犀角为无表证,外台治喉痛有犀角为有表证,而升麻鳖甲汤证非无喉邹氏引魏培之犀角是倒大黄之戏语,鬯发大黄治火之自中及下,犀角治火之自下及上,义至精矣,而犹有未尽者。

今人但食蒌蒿,不复食此。观古方书所用,则似差别。

Leave a Reply